martes, 6 de mayo de 2008

CURSO DE INICIACIÓN ESCALADA FGM-EGAM

NOME DO CURSO: Iniciación á escalada
LUGAR:Escola de escalada de Galiñeiro
DATAS: 17, 18, 24 e 25 de maio
PRAZAS: 16

1. DESTINATARIOS
Curso orientado a aquelas persoas que queran inicarse, ou xa iniciadas, queren aprender as técnicas básicas de seguridade e progresión en escalada en rocha.

2. OBXECTIVOS
A finalidade do curso é a de facilita-lo aprendizaxe das técnicas básicas de seguridade e progresión en escalada en rocha dotando ao alumnado de coñecementos que llegarantan a seguridade no desenvolvemento da súa actividade.

3. CONTIDOS
§ Coñecementos do material básico de escalada en rocha.
§ Nós (oito, gaza simple, dinámico, de fuga, ballestrinque, marchand e de cinta).
§ Técnicas de descenso. Rápel e descolgue.
§ Cadea dinámica deseguridade. Desenrolo dunha ascensión.
§ Aseguramento. De primerio de corda. En io-io. Aseguramento dinámico.
§ Manotaxe de triangulacións simples sobre seguros fixos. Manobra de descolgue.

Mas info en www.fgmontanismo.com

No hay comentarios: